maandag 10 april 2017

Historische beelden van de Oostendse visserij

Tot onze goede voornemens van 2017 behoort ook dit. Maandelijks zullen we een blik werpen in het fotoarchief van Het Visserijblad. Daaruit plukken we telkens lukraak tien foto's. Eerder kreeg u hier al Historische beelden van Oostendse visserijscheepswerven te zien. Vandaag gaan we verder met beelden van de Oostendse visserij. Alle foto's verschenen eerder in Het Visserijblad.

Pasen, 1973. Op de O.129 Amandine. De naam van de visser was ons onbekend, maar nu niet meer. Daniël Eyand viste uit dat het de Ibistelg Johan Six betreft, stamnummer 0931. Daniël bezorgde ons ook twee foto's van deze visser. We plaatsen ze hieronder. —   


— De bouw van de 336 meter lange vismijn werd in 1947 gestart en de inhuldiging vond plaats op 22 juli 1951. De geschiedenis van de vismijn vindt u hier. —    
— Vissersvrouwen aan het werk op de Visserskaai in Oostende (jaartal onbekend) — 
— 1949 in de stedelijke visserijschool John Bauwens Oostende. Praktijkles. Op de eerstee rij herkennen we André Rondelez, Fernand Vandecasteele, Lucien Desmit, drie onbekenden en Emile Caulet. Achteraan: Noël Tanghe, Roger Vanderwal, Marcel Maes, André Droogenbroodt en André Fonteyne. —   
— In 1961 opent de familie Decrop in Oostende ‘de touwfabriek’. Over de vele ondernemingen van de familie schreef ik hier
 eerder al een stuk.— 
— Op de O.124 Fighter in 1985. Schipper Marc Dezutter met zijn eerste bemanning: motorist Manfred Jonckheere, matrozen Freddy Larangé, Johnny Brys, Fernand Ghesquière en scheepsjongen Franky Schreus. (Foto gw) — 
— De rederij Motorvisserij heeft personaliteiten uitgenodigd n.a.v. de proefvaart van een van haar schepen, vermoedelijk de O.301 James Ensor. We herkennen Achille Van Acker die in 1954 premier geworden is. (Foto E. Michel) —   
— In 1994 gingen de 7 arbeiders van de Oostendse APS-scheepswerf in staking. De actie zou 269 duren. We zien van l. nr r.: Redgy Steen, Norbert Bauwens, Ronny Theys, Michel Degryse, Fernand Cuvelier, Willy Vangheluwe en Eddy Renault. (Foto gw). —   
— De stalen diepzeetreiler O.395 Van der Weyden van de NV Motorvisserij werd in 1954 in de vaart gesteld. De voortstuwing gebeurde met een stoomaggregaat van 940 pk. Tonnage 599,15 bt. Lengte 53,43 meter, Breedte 9,14 meter. Het was het grootste schip van de rederij, maar heeft amper 3 jaar gevaren. Op 30 maart 1957 liep het schip op de kliffen van de IJslandse zuidkust. —   
— In 1998 gaan de kustvissers in actie. Ze beklagen zich over de aanwezigheid van overmaatse Nederlandse eurokotters op hun visgronden. Ze bezetten in dat jaar ook de Dienst voor de Zeevisserij, een inleiding op de havenblokkade die erop volgt. (Foto gw) Over de acties van de kustvissers vindt u hier
 een uitgebreid artikel. —   

zaterdag 8 april 2017

Beelden van historische Oostendse visserijscheepswerven

1957 — De O.185 is afgewerkt op de werf van August Loy (rechts vooraan met handen op de rug). Beneden zien we de scheepstimmerlieden Alfons Lowyck en André Muyle aan het werk. Ze zijn de ramheggen aan het dichtslaan. (Alle foto's komen uit de verzameling van wijlen Louis Pincket.)
1957 — Op de scheepswerf van Loy is het houten vissersvaartuig O.185 afgewerkt. Vooraan geknield Alfons Lowyck, André Muyle, Pierre Vanden Abeele en René Lauwereins. Tussen de twee vrouwen in staat Michel Verlinde. Achteraan Charles Vanmassenhove, Louis Pincket, Maurits Erebout. De anderen zijn ons onbekend.
Op de scheepswerf van Hillebrant wordt de B.603 te water gelaten. Vooraan ruggelings zien we Kamiel Massijn, vlak voor hem is Roger Smissaert aan het werk en rechts op de achtergrond vangen we een glimp op van André Hillebrant, zoon Achiel, eigenaar van de werf.
De scheepsdoop van de B.603. 
Scheepsbouwers op de werf van Hillebrant. Achteraan André Lacoere, Albert Gezelle en André Hillebrant. De drie op de tweede rij: Raymond Delie, Alfons Smitt, René Bolle. Vooraan: Daniël Barbier, 'grote Berten van Ichtegem', Edmond Smissaert, Louis Pincket en Kamiel Massijn. 
Van l. nr r.: Reder Engel Goderis, Kamiel Massijn, Daniël Barbier, André Lacoere, Edmond Smissaert, Daniël Hillebrant, Roger Smissaert. Tegen de paal staat schilder Doortje Verhaeghe. Vooraan geknield zitten Louis Pincket, Georges Hillebrant en Robert Gezelle. De dames op de foto zijn familieleden van de reder. 
De scheepswerf van Hamman. 
De scheepswerf van Panesi.