zaterdag 21 december 2013

Censuur op de visserijkaaien


Het Visserijblad (verder HVB) wordt vanaf 2014 niet meer uitgegeven. (Meer hierover ook op www.visserijblad.be.) Spijtig is dat natuurlijk wel, want wie iets van de situatie in de Vlaamse visserij wil begrijpen kan eigenlijk niet om dat blad heen. Dat geldt in de eerste plaats voor journalisten die over de visserij berichten.
Is die laatste zin aanmatigend? Ik denk het niet. Een recent incident leert me dat HVB nog maar pas de boeken toegeslagen heeft en, hopla, daar gaan ze weer.
Het kerstnummer van het zgn. Informatieblad van de Rederscentrale plaatst elk jaar Nieuwjaarsboodschappen van prominente personen. Die personaliteiten maken dan de balans op en schetsen de perspectieven.
Mij kwam ter ore dat de tekst van Patrick Van Craeynest, moreel consulent in de visserij, geweigerd werd. Van Craeynest is een brave mens die zich daar bij neerlegt. Hij wil daarop niet reageren, vandaar dat iemand anders het moet doen. Want dit is wel degelijk een reactie waard.
In die tekst somt Van Craeynest tal van problemen op waarmee de vissers geconfronteerd worden: ‘hoge brandstofkosten, lage visprijzen te weinig bemanning, strenge wetgeving rond quota, veel controle; grote concurrentie van buitenlandse schepen; onderlinge concurrentie; te weinig toekomst voor het klein vlootsegment; te veel mosselen; grote Europese druk; uitgevlagde schepen; de visser wordt bestolen; te duurzaam vissen; te weinig vrije vissersbladen; te veel keuring; te veel cursussen; concurrentie van ingevoerde vis van bedenkelijke kwaliteit; verlies van visgebieden door allerhande andere activiteiten op zee; oprichten van ‘groene‘ zeegebieden; te grote diepvriezers voor pangasius; oprichten van windmolenparken; vernietigende Europese verordeningen; te weinig instroom van jonge vissers; nog te veel arbeidsongevallen; te veel certificaten, brevetten en attesten.’
Het is een indrukwekkende lijst die de Rederscentrale liever niet gepubliceerd ziet. Maar Van Craeynest weet waarover hij spreekt. Hij vervolgt: ‘Iedere visser vertelt je hetzelfde: ’t is allemaal voe de kloten! Geen goeie voornemens meer voor het komend jaar. Er zal altijd gevist worden op zee. De zeevisser zal altijd blijven bestaan, maar of dit in België zal zijn lijkt me uiterst twijfelachtig. De grootheid van een kleine sector… Toch kan men gerust stellen dat bovenstaande problemen peanuts zijn. Want wat blijft er over als je plots geconfronteerd wordt met lichamelijke problemen? Als je plots om de één of andere reden niet meer kunt doen wat je graag doet? Gezondheid is nog altijd het hoogste goed. Bij deze, mijn nederige wens: iedereen een gezond 2014 toegewenst!’
De Rederscentrale vindt dit niet door de beugel kunnen. De patronale organisatie houdt u liever een roze bril voor waarin de lof gezongen wordt van een glorierijke sector, op weg naar de stralende toekomst die uiteraard duurzaam zal zijn. De tekst van Van Craeynest past niet echt in dat denkbeeldige (!) plaatje en wordt geweigerd.
Dit is een ernstig geval van censuur. De Rederscentrale kan tegenwerpen dat Van Craeynest zijn tekst naar andere bladen kan sturen, maar dat is onzin. Sinds HVB niet meer bestaat is er in de Vlaamse vissersgemeenschap geen medium meer dat plaats beschikbaar heeft om de boodschap van de moreel consulent te plaatsen.
Tot voor kort zou deze daad van censuur zinledig geweest zijn, want HVB zou dit stuk zeker gepubliceerd hebben. Dat zou journalisten dan weer toegelaten hebben ook deze kritische stem in hun berichtgeving mee op te nemen. 
Nu HVB niet meer verschijnt, wordt het net meteen toegetrokken. Vanaf nu verneemt u alleen nog maar datgene wat de sectortop u voorschotelt. 
Dat de Rederscentrale de tekst van Van Craeynest weigert is een belangrijk feit. Het betreft niet alleen een voorbeeld van flagrante censuur, het incident ijkt het moment waarop het journalisten onmogelijk gemaakt wordt nog correct over de visserij te berichten.
Eigenlijk past hier maar één reactie op: no pasaran ! We laten dit niet passeren. Daarom heb ik beslist deze blog te openen onder de veelzeggende titel Het VOORLAATSTE ! Visserijblad. Deze blog zal u melden wat elders over de Vlaamse visserij niet gepubliceerd mag worden.
Men zegge het voort.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten